สื่อและแหล่งเรียนรู้


สื่อและแหล่งการเรียนรู้


1.หนังสือเรียน วิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ของสำนักพิมพ์เอมพันธ์
2.รูปภาพประกอบ
3.กิจกรรมการเรียนการสอน
4.สื่ออิเล็กทรอนิกส์, PowerPoint
5.แบบประเมินผลการเรียนรู้

หลักฐาน

1.บันทึกการสอน
2.ใบเช็คชื่อ
3.แผนจัดการเรียนรู้
4.การตรวจประเมินผลงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น