การพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น

เว็บไซต์ (Website)  และเว็บเพจ (Webpage)


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การพัฒนาเว็บไซต์

     เอกสารหรือส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ในเว็บ เรียกว่า เว็บเพจ (Webpage)  หมายถึงเอกสารหนึ่งหน้า การใช้เว็บก็คือการเปิดอ่านหรือเปิดใช้เว็บแต่ละหน้านั่นเอง  เว็บเพจอาจสร้างขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  เช่น HTML, ASP, PHP, JAVA ฯลฯ  
                เมื่อนำเว็บเพจหลาย ๆ หน้ามารวมกัน และระบุอยู่ในอินเตอร์เน็ต  หรือ ยูอาร์แอล (Uniform Resource Locator – URL)  ให้กับเว็บเพจกลุ่มนั้นจะเรียกว่า  เว็บไซต์ (Web Site)
                เมื่อเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาจะพบกับหน้าแรกของเว็บไซต์   ซึ่งเรียกว่าโฮมเพจ (Homepage)   ซึ่งเป็นหน้าที่ สำคัญที่สุดและเป็นหน้าที่จะเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจและเว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บเบราเซอร์ (Web Browser)  

                เว็บเบราเซอร์ (Web Browser)  คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับเปิดเว็บเพจหรือ รับส่งข้อมูลตามที่เครื่องลูกข่ายร้องขอเมื่อเราเปิดเข้าสู่อินเตอร์เน็ต  เว็บเบราเซอร์ที่ได้รับความนิยมปัจจุบันมีหลายโปรแกรม  เช่น  Microsoft Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox, และ Opera


ภาษา  HTML

                ภาษา  HTML  ย่อมาจากคำว่า  Hypertext Markup Language  เป็นภาษาที่ใช้สำหรับสร้างเว็บเพจ  โดยจะได้รับการแปลหรือการแสดงผลโดยเว็บ เบราเซอร์ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งข้อความ  ภาพ  และเสียง

โดเมนเนม  (Domain Name)

                โดเมนเนม (Domain Name)  หรือที่เข้าใจกันทั่วไป  คือ  ชื่อเรียกเว็บไซต์นั่นเอง  การจดทะเบียนโดเมนเนมจึงเป็นการลงทะเบียนชื่อให้กับเว็บไซต์ของเราในโลกอินเตอร์เน็ต  โดเมนเนมที่ขอจดทะเบียนจะต้องไม่ซ้ำกับคนอื่น  และควรตั้งให้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาภายในเว็บไซต์  หรือเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ ตลอดจนใช้คำง่าย ๆ  ให้จำได้  เช่น  sanook.com  และ yahoo.com เป็นต้น
โดเมนที่เป็นชื่อย่อของประเทศที่น่าสนใจ 

โดเมนเนมเหล่านี้ จะใช้ต่อตอนท้ายสุด เพื่อสะดวกในการอ้างอิงว่าเป็นโฮสต์หรือเว็บไซต์ที่อยู่ในประเทศใด เช่น www.ksc.net.th จะเห็นว่า ลงท้ายด้วย th จะเป็นโดเมนของประเทศไทย
au
fr
hk
jp
th
sg
uk
ออสเตรเลีย Austtralia
ฝรั่งเศส France
ฮ่องกง Hong Kong
ญี่ปุ่น Japan
ไทย Thailand
สิงคโปร์ Singapore
อังกฤษ United Kingdom
ความหมายของซับโดเมน
ac
co
or
net
go
สถาบันการศึกษา(Academic)
องค์กรธุรกิจ(Commercail)
องค์กรอื่นๆที่ไม่แสวงหากำไร(Organizations)
ผู้วางระบบเน็ตเวิร์ค(Networking)หน่วยงานรัฐบาล(Government)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น